Tryb ciemny Tryb jasny

ZARZĄD KLUBU

Karol Stolarski – Prezes

Karol Dworakowski – Wiceprezes

Jan Stolarski

HISTORIA

Inicjatorem powstania klubu był lekarz oraz działacz Polskiej Partii Socjalistycznej – Jerzy Michałowicz. Uważał on, że sport amatorski może mieć pozytywny wpływ na polepszenie sytuacji klasy robotniczej. W maju 1920, podczas kongresu PPS, podjęto uchwałę, że partia powinna krzewić kulturę fizyczną wśród młodzieży robotniczej oraz studenckiej. I tak pod patronatem PPS 17 grudnia 1921 oficjalnie otwarto klub, który miał stanowić wyraz sojuszu robotniczo-studenckiego. Pierwszymi sekcjami były: piłkarska, bokserska i szermiercza. Pod koniec roku 1923, Skra otrzymała teren pod budowę własnego boiska oraz stadionu przy ul. Okopowej 43/47. W 1937 klub zaprosił do siebie piłkarską reprezentację Basków, co miało stanowić wyraz solidarności z tym narodem, który w większości walczył po stronie Drugiej Republiki Hiszpańskiej w czasie hiszpańskiej wojny domowej. Od listopada 1940 do grudnia 1941 stadion znajdował się w granicach warszawskiego getta. Stał się miejscem grobów indywidualnych i zbiorowych, a także egzekucji, co upamiętnia Pomnik Wspólnego Męczeństwa Żydów i Polaków przy ul. Gibalskiego. Po wojnie Skra utraciła zniszczony stadion przy ulicy Okopowej, jednak już w 1946 roku zreorganizowała swoją działalność, wymieniając pozostałości terenu na obszar u zbiegu ulic Żwirki i Wigury i Wawelskiej.

BOISKO

ul. Okopowa 55A

Warszawa

P